Komunalna djelatnost

Što radimo?

  • Skupljanje, odvoz i zbrinjavanje komunalnog i neopasnog tehnološkog otpada za čitavo područje Grada Zaboka i općine Bedekovčina
  • Otpadni papir, ambalažno staklo, Pet ambalaža, tekstil, metal (zeleni otoci), za Grad Zabok i općinu Bedekovčina
  • Glomazni otpad za Grad Zabok i Općinu Bedekovčina
  • Upravljanje mobilnim reciklažnim dvorištem(grad Zabok)
  • Upravljanje reciklažnim dvorištem Bedekovčina(općina Bedekovčina)