Reciklažno dvorište Bedekovčina

Radno vrijeme

UTORAK: 13:00-20:00             PAUZA OD 16:00-16:30

ČETVRTAK:  13:00-20:00        PAUZA OD 16:00-16:30

SUBOTA: 9:00-14:00               PAUZA OD 11:00-11:30

PETAK, NEDJELJA i PRAZNIK zatvoreno.

Adresa: Stjepana Radića 35E

Način i postupak odvojenog prikupljanja i privremenog skladištenja manjih količina posebnih vrsta otpada, postupanje sa preuzetim otpadom i vođenje evidencija o preuzetom otpadu i korisnicima koji predaju otpad u reciklažno dvorište naveden je u Pravilniku.