Tržnica

Komunalno Zabok d.o.o. kao davatelj usluga , na tržnici u Zaboku pruža sljedeće usluge tržnice na malo:

  • davanje na korištenje rashladnih vetrina
  • davanje na korištenje prodajnih mjesta na tržnici
  • održavanje objekta tržnice u stanju funkcionalne sposobnosti i
  • ostale usluge

Zakup prodajnog mjesta:

Zakupnicima smo osigurali besplatan bežični pristup internetu za fiskalne blagajne.

Dokumenti: