2. Javni natječaj za prodaju komunalnog vozila s nadogradnjom u vlasništvu Komunalno-Zabok d.o.o.