Odvoz otpada

Odvoz miješanog komunalnog otpada grad Zabok
Usluga odvoza i zbrinjavanja otpada obavlja se po slijedećem rasporedu:
Od 01. siječnja do 31. svibnja od 07.00 do 15.00 sati
Od 01. lipnja do 31. listopada od 06.00 do 14.00 sati
Od 01. studenog do 31. prosinca od 07.00 do 15.00 sati
Od 01. siječnja do 31. prosinca od 05.00 do 13.00 sati ponedjeljak i petak

Ponedjeljak

 •   ul. M. Gupca od Policije do stanice za teh. pregled
 •   ul S. Radića,
 •   Naselje Borovčak
 •   ul. A. Šenoa,
 •   ul. N. Tesla,
 •   ul. Tina Ujevića,
 •   Prpićev trg,
 •   Trg K. Š. Đalskog,
 •   Kumrovečka ul.
 •   Gajeva ul. –
 •   Radničko naselje
 •   Zabočka cesta
 •   Kaštelski put
 •   Trg D. Domjanića
 •   Prilaz dr. Franje Tuđmana
 •   Naselje Tomeki
 •   Jakuševec
 •   Martinišće
 •   Prosenik Gubaševski
 •   Prosenik Začretski
 •   Gubaševo

Utorak

 • Grdenci
 • Bračak

Četvrtak

 •   Grabrovec
 •   Hum Zabočki
 •   Lug Zabočki
 •   Bračak
 •   Dubrava
 •   Špičkovina

Petak

 •   Ul. M. Gupca od Policije do Pavlovca
 •   Pavlovec
 •   Gredice
 •   Zabočki bregi donji i gornji
 •   Zagrebačka ul.
 •   Varaždinska ul.
 •   Ljubljanska ul.
 •   Bregovita ul.
 •   Ul. C. Huis
 •   Ul. M. J. Zagorka
 •   Ul. J. J. Strossmayera
 •   Zagorska ul.
 •   Ul. Tituša Brezovačkog
 •   Ul. A. Kovačića
 •   Ul. V. Nazora
 •   Repovec
 •   Tisanić Jarek
Odvoz mješanog komunalnog otpada Općina Bedekovčina
Usluga odvoza i zbrinjavanja otpada obavlja se po slijedećem rasporedu:
Od 01. siječnja do 31. svibnja od 07.00 do 15.00 sati
Od 01. lipnja do 31. listopada od 06.00 do 14.00 sati
Od 01. studenog do 31. prosinca od 07.00 do 15.00 sati
Od 01. siječnja do 31. prosinca od 05.00 do 13.00 sati ponedjeljak i petak

Utorak

 • Križanjče
 • Židovnjak
 • Zagorska
 • Grabrovec
 • Petrovečki
 • Jalševec
 • Bregovita
 • Stanići
 • Glumpaki
 • Bedek. Jezera
 • Jankovčica I
 • Ljudevita Gaja
 • Malekovec
 • Komari
 • A. Mihanovića
 • Čajkovljansko
 • Al. D. Domjanića
 • Magdalenićeva
 • Odvojak IV Al. Vilka Jurca
 • Radnička
 • Zagrebačka
 • Nas. Sovinjak
 • Jankovčica II
 • M. GUpca
 • 103. brigade
 • Gajeva
 • Vjekoslava Rukljača
 • S. Radića

Srijeda

 • Lug Orehovički
 • Zagorski Put
 • Grabe
 • Brestovec Orehovički
 • Pustodol Orehovički
 • Orehovica
 • Martinec Orehovički
 • Vojnić
 • Kebel
 • Cerina
 • Lug Poznanovečki
 • Valenta Jakuša
 • Palih Boraca
 • Milana Vidičeka
 • Tonke i Josipa Jurin
 • Jakuša Španca
 • Poznanovec
 • Zagorske brigade
 • Stubička
 • Narodnih heroja
 • Braće Sajko
 • J. Novosela
 • Nas. Bani
 • Zelengajska
 • Nas. Jugi
 • Zagorske Steze
 • Marije Habulin
 • A. Čelekovića
 • Jankovčica III