Zeleni otoci

Na području Grada Zaboka i Općine Bedekovčina locirani su zeleni otoci gdje mogu građani odložiti ambalažni otpad, papir, staklo, PET ambalažu, tekstil i metal.

Lokacije zelenih otoka u Gradu Zaboku 18 lokacija i Općini Bedekovčina 7 lokacija.

ZELENI OTOCI U  GRADU ZABOKU

BROJ

STAKLENA AMBALAŽA

PAPIR

PLASTIKA

METALNA AMBALAŽA

ODJEĆA /TEKSTIL

                                LOKACIJA

1.

 

 

 

 

 

ZABOČKA CESTA-KOD IGRALIŠTA

2.

 

 

 

 

 

UL.GRABROVEC 180-IZA DUĆANA

3.

 

 

 

 

 

PAVLOVEC ZABOČKI-IZA KAPELICE

4.

 

 

 

 

 

PAVLOVEC ZABOČKI 119-KOD ŠEREGA

5.

 

 

 

 

 

 O.Š. K.Š. GJALSKI ZABOK, Đački put

6.

 

 

 

 

 

DUBRAVA ZABOČKA-NOG. IGRALIŠTE

7.

 

 

 

 

 

DUBRAVA ZABOČKA 100

8.

 

 

 

 

 

V. NAZORA 1(IZA RAFAJA)

9.

 

 

 

 

 

JAKUŠEVEC ZABOČKI 1, KOD DUĆANA

10.

 

 

 

 

 

GRDENCI 19

11.

 

 

 

 

 

S. RADIĆA 1 (IZA ZGRADE)

12.

 

 

 

 

 

DJEČJI VRTIĆ S. RADIĆA 28

13.

 

 

 

 

 

NASELJE BOROVČAKI 10(KOD VATIKANA)

14.

 

 

 

 

 

LUG ZABOČKI (KOD PIPIJA)

15.

 

 

 

 

 

ŠPIČKOVINA-VATROGASNI  DOM

16.

 

 

 

 

 

TISANIĆ JAREK-DJEČJE IGRALIŠTE

17.

 

 

 

 

 

PROSENIK GUB. DRUŠTVENI DOM

18.

 

 

 

 

 

KOMUNALNO ZABOK , K.Š.GJALSKOG 31

 

ZELENI OTOCI U OPĆINI  BEDEKOVČINA

BROJ

STAKLENA AMBALAŽA

PAPIR

PLASTIKA

METALNA AMBALAŽA

ODJEĆA/TEKSTIL

LOKACIJA

1.

 

 

 

 

 

GAJEVA 5, ISPOD       VRTIĆA

2.

 

 

 

 

 

ALEJA D. DOMJANIĆA 4

3.

 

 

 

 

 

III  JANKOVČICA 23

4.

 

 

 

 

 

R.J.ŠPANCA(DOM NARODNIH HEROJA)

5.

 

 

 

 

 

UL. ZAG. BRIGADE 17

6.

 

 

 

 

 

MARTINEC 19A

KOD DR. DOMA

7.

 

 

 

 

 

OREHOVICA ŠKOLA