OBAVIJEST – Odvoz otpada na BOŽIĆ, SV. STJEPANA i NOVU GODINU

25.12.2023. (BOŽIĆ) – NEMA ODVOZA (papir)

26.12.2023. (SV. STJEPAN) – NEMA ODVOZA (papir)

1.1.2024.(NOVA GODINA)-NEMA ODVOZA(miješani komunalni otpad)

– ODVOZ OTPADA KOJI JE PO RASPOREDU

1.1.2024. (ponedjeljak) BITI ĆE 02.01.2024. (utorak)

KOMUNALNO-ZABOK d.o.o.